Ve spolupráci s firmou JCR Děčín, jsme vytvořili řadu nadstavbových modulů a aplikací k software Pohoda od firmy Stormware.

Firma JCR Děčín je řadu let oceňována jako největší a nejúspěšnější prodejce software firmy Stromware.

Díky otevřenému přístupu a podpoře od firmy Stormware, je možné jejich software rozšiřovat a doplňovat o nadstavbové nebo doplňkové programy a aplikace třetích stran. Zde vám nabízíme již hotové programy a aplikace. Pokud zde nenaleznete řešení pro vás, můžete se obrátit na nás PJSoftware nebo na firmu JCR Děčín, kde pro vás řešení navrhneme.

sReader

 

 • Umožňuje sběr dat pomocí zařízení s OS Android od verze 6.0 (mobilní telefon, terminál).
 • Data je možné odeslat do software Pohoda se skladovým hospodářstvím, kde z nich dle potřeby vzniknou doklady jako je prodejka, příjemka, výdejka, objednávka či inventurní seznam.
 • Umožní například příjem na rampě u vozidla dodavatele, vytvoření prodejky přímo z prodejní plochy, připravit objednávku přímo při kontrole ve skladu nebo inventuru po celé budově.
 • Dokáže pomoci se zakládáním nových karet i  kontrolou stavu zásob.
 • Pracuje i na odolném terminálu jako je například: přenosný terminál Chainway c6000
 • více informací naleznete na https://www.ucetni-systemy.cz/sreader

 

sMajetek

 • Umožňuje sběr dat pomocí zařízení s OS Android od verze 6.0 (mobilní telefon, terminál).
 • Data slouží jako podklad pro inventarizaci drobného i dlouhodobého majetku.
 • Pro sběr dat nemusí být zařízení připojeno k internetu, data lze sebrat i v jiné budově a odeslat až po návratu k sw Pohoda.
 • Více informací zde: https://www.ucetni-systemy.cz/smajetek

 

Aktualizace skladových karet

  • Pomůže s aktualizací vašich skladových karet dle informací od dodavatelů nebo z dalších zdrojů.
  • Stačí informace v souboru typu MS Excel (*.xls, *.xmls), *.csv nebo *.xml, který přišel poštou nebo je ke stažení na internetu.
  • Aktualizovat je možné dle: Kódu zásoby, Čárového kódu, Názvu zásoby nebo Objednacího názvu (čísla dodavatele).
  • Aktualizované položky: Nákupní cena, Prodejní cena, DPH, Název zásoby, Čárový kód, Objednací název, Měrnou jednotku, Měrnou jednotku 2, Koeficient měrné jednotky, Výrobce, Limit (stav u dodavatele), Hmotnost, Objem, Stručný popis pro internet, Obrázek na internetu a Poznámku (pokud potřebujete aktualizovat další údaj obraťte se na nás).
  • Pro různé importy je možné vytvořit různé šablony a snadno tak aktualizovat od více dodavatelů.
  • Je také možné nechat založit karty, které nejsou v sw Pohoda založeny.
  • Aktualizaci lze spouštět automaticky v stanovený čas, lze tak aktualizovat např. v noci.
  • Více informací zde: https://www.ucetni-systemy.cz/aktualizace-skladu

Import položkových dokladů

 • Umožní vytvořit doklad obsahující jednu nebo více položek.
 • Zpracuje data ze souboru typu MS Excel (*.xls, *.xlsx), *.csv nebo *.xml.
 • Umí nastavit různé šablony pro různé importy, lze tak snadno a rychle zpracovat data z více zdrojů.
 • Zakládá doklady typu: Výdejka, Příjemka, Objednávka nebo Inventurní seznam.
 • Lze navázat na středisko nebo zakázku.
 • Program umí založit karty pro položky, které nenalezne ve skladu.
 • Více informací zde: https://www.ucetni-systemy.cz/import-polozky

Import seznamu dokladů

 • Snadno načtete seznam dokladů do sw Pohoda.
 • Vytvoří doklady: Faktura, Vrubopis, Zálohová faktura, Proforma faktura, Pohledávka, Závazek, Penále nebo Opravný daňový doklad.
 • Data lze stahovat i z internetu.
 • Umí také založit adresu v sw Pohoda – pokud si to budete přát.
 • Díky šablonám lze importovat seznamy z různých zdrojů.
 • Více informací naleznete zde: https://www.ucetni-systemy.cz/importy-faktur

Faktury z objednávek

 • Vytvoří z objednávek v sw Pohoda faktury. Lze použít i pro fakturaci objednávek z internetu (objednávky musí být v sw Pohoda).
 • Umí vytvořit fakturu, zálohovou fakturu nebo proforma fakturu.
 • Program je také možné spustit v automatickém režimu, což se hodí například při zpracování objednávek z e-shopu.
 • Načte objednávky za zadané období, zobrazí stav objednávky (dle skladových zásob) a umožní jednotlivě nebo hromadně vytvořit faktury.
 • Lze načíst i soubor s objednávkami, které si přejete vyfakturovat.
 • Po založení faktur je možné je ihned automaticky vytisknout, a to i v různých tvarech (např. domácí, zahraniční).
 • Lze skrýt i zobrazit vyřízené objednávky.
 • V detailu objednávky zjistíte, co vám k uzavření a vyfakturování chybí.
 • Více informací naleznete zde: https://www.ucetni-systemy.cz/faktury-z-objednavek

Objednávky z pohybů

 • Pokud potřebujete vytvářet objednávky na základě pohybů prodaného zboží, pomůže vám program objednávky z pohybů.
 • Lze zpracovat pohyby z výdejek, faktur, pokladny nebo prodeje.
 • Umí zpracovat pohyby za zadané období.
 • Více informací naleznete zde: https://www.ucetni-systemy.cz/faktury-z-objednavek